PUBLICATIONS

Publications - 2.Observations

 • 120. Sympathetic Partial Filament Eruptions Caused by the Interaction between Two Nearby Filaments

  Yang, Liping; Yan, Xiaoli; Xue, Zhike; Wang, Jincheng; Yang, Liheng; Li, Qiaoling; Xu, Zhe; Peng, Yang; Sun, Xia; Zhang, Xinsheng, 2023, ApJ, 943(1), 62 [ADS]

 • 119. Macrospicules  and  Their Connection to Magnetic Reconnection in the Lower Solar Atmosphere

  Duan, Yadan; Shen, Yuandeng; Chen, Hechao; Tang, Zehao; Zhou, Chenrui; Zhou, Xinping; Tan, Song, 2023, ApJL, 942(1), L22 [ADS]

 • 118. Propagating  and  Stationary Bright Knots in the Quiet Sun

  Zhang, Jun; Hou, Yijun; Fang, Yue; Chen, Feng; Li, Ting; Yan, Xiaoli; Ding, Tao; Song, Zhiping; Xiang, Yongyuan; Liu, Zhong, 2023, ApJL, 942(1), L2 [ADS]

 • 117. Light Bridge  and  Magnetic Field in a Solar Active Region

  Wang, Huaning; Rao, Changhui; Gu, Naiting; Zhong, Libo; Huang, Xin, 2022, ApJ, 939(1), 49 [ADS]
 • 116. Evolution of an Emerging Anti-Hale Region  and  its Associated Eruptive Solar Flares in NOAA AR 12882

  Xu, Zhe; Yan, Xiaoli; Yang, Liheng; Xue, Zhike; Wang, Jincheng; Qin, Ying, 2022, ApJL, 937(1), L11 [ADS]

 • 115. Two Homologous Quasi-periodic Fast-mode Propagating Wave Trains Induced by Two Small-scale Filament Eruptions

  Wang, Jincheng; Yan, Xiaoli; Xue, Zhike; Yang, Liheng; Li, Qiaoling; Xu, Zhe; Yang, Liping; Peng, Yang, 2022, ApJL, 936(1), L12 [ADS]

 • 114. Reconfiguration  and  Eruption of a Solar Filament by Magnetic Reconnection with an Emerging Magnetic Field

  Li, Leping; Peter, Hardi; Pradeep Chitta, Lakshmi; Song, Hongqiang; Xu, Zhe; Xiang, Yongyuan, 2022, 

  ApJ, 935(2), 85 [ADS]

 • 113.  Are the Magnetic Field Directions of Surrounding Loops a Key Parameter for Confining a Solar Filament Eruption?

  Ding, Tao; Zhang, Jun; Hong, Junchao, 2022, ApJL, 933(2), L38 [ADS]

 • 112.  Growth of a filament channel by intermittent small-scale magnetic reconnection

  Li, H. T.; Cheng, X.; Guo, J. H.; Yan, X. L.; Wang, L. F.; Zhong, Z.; Li, C.; Ding, M. D., 2022, A&A, 663, A127 [ADS]

 • 111.  Data-driven modeling of solar coronal magnetic field evolution  and  eruptions

  Jiang, Chaowei; Feng, Xueshang; Guo, Yang; Hu, Qiang, 2022, The Innovation, 3(3), 100236 [ADS]

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>