PUBLICATIONS

Publications - 2.Observations

 • 110. Coronal condensation as the source of transition-region supersonic downflows above a sunspot

  Chen, Hechao; Tian, Hui; Li, Leping; Peter, Hardi; Chitta, Lakshmi Pradeep; Hou, Zhenyong, 2022, A&A, 659, A107 [ADS]

 • 109. A formation mechanism for the large plumes in the prominence

  Wang, Jincheng; Yan, Xiaoli; Xue, Zhike; Yang, Liheng; Li, Qiaoling; Chen, Hechao; Xia, Chun; Liu, Zhong, 2022, A&A, 659, A76 [ADS]

 • 108. Persistent fast kink magnetohydrodynamic waves detected in a quiescent prominence

  Li, Dong; Xue, Jianchao; Yuan, Ding; Ning, Zongjun, 2022, Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 65(3), 239611 [ADS]

 • 107. Simultaneous Observations of Chromospheric Evaporation  and  Condensation during a C-class Flare

  Li, Dong; Hong, Zhenxiang; Ning, Zongjun, 2022, ApJ, 926(1), 23 [ADS]

 • 106. The merging process of chromospheric fibrils into a filament

  Fang, Y.; Zhang, J.; Song, Z. P.; Hou, Y. J.; Li, T., 2022, A&A, 658, L3 [ADS]

 • 105. Fast plasmoid-mediated reconnection in a solar flare

  Yan, Xiaoli; Xue, Zhike; Jiang, Chaowei; Priest, E. R.; Kliem, Bernhard; Yang, Liheng; Wang, Jincheng; Kong, Defang; Song, Yongliang; Feng, Xueshang; Liu, Zhong, 2022, Nature Communications, 13, 640 [ADS]

 • 104. Granular-scale Magnetic Flux Emergence  and  its Associated Features in an Emerging Active Region

  Shen, Jinhua; Xu, Zhi; Li, Jianping; Ji, Haisheng, 2022, ApJ, 925(1), 46 [ADS]

 • 103. Statistical properties of Hα jets in the polar coronal hole  and  their implications in coronal activities

  Qi, Youqian; Huang, Zhenghua; Xia, Lidong; Fu, Hui; Guo, Mingzhe; Hou, Zhenyong; Liu, Weixin; Sun, Mingzhe; Liu, Dayang, 2022, A&A, 657, A118 [ADS]

 • 102. Solar Prominence Bubble  and  Plumes Caused By an Eruptive Magnetic Flux Rope

  Chen, Changxue; Su, Yang; Xue, Jianchao; Gan, Weiqun; Huang, Yu, 2021, ApJL, 923(1), L10 [ADS]

 • 101. Investigations of Sizes  and  Dynamical Motions of Solar Photospheric Granules by a Novel Granular Segmenting Algorithm

  Yanxiao, Liu; Chaowei, Jiang; Ding, Yuan; Pingbing, Zuo; Yi, Wang; Wenda, Cao, 2021, ApJ, 923(2), 133 [ADS]

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>